Du kan mer än du tror!

Du kan mer än du tror!

Tänk vad många människor som sätter upp gränser för vad som är möjligt att uppnå i livet? Varför? Självklart är det många saker som kan hindra oss men våra egna rädslor är oftast den största orsaken till att vi inte vågar satsa eller ta det där beslutet som vi går och tänker på. Vi är mer rädda för att misslyckas än att ha modet att våga lyckas.

Vänd dina rädslor genom att möta dem. Fråga dig själv vad du egentligen är rädd för och vad det värsta är som egentligen kan hända? Träna dina tankar på att fokusera på det du vill ha mer av i livet än det du inte vill ha. Tankar tänkt flera gånger tenderar att bli verklighet. Det är okej att känna rädsla ibland bara det inte hindrar din personliga utveckling eller stoppar dig ifrån att våga ta nya beslut och handla i ny riktning. Du kan mer än du tror och det sitter i huvudet. Det gäller bara att bestämma dig för vad du EGENTLIGEN vill och sedan agera målmedvetet

och med kraft i den önskvärda riktningen. Allting kan inte alltd gå som man tänkt sig men det är det som är tjusningen. Det är då du och din mentala styrka sätts på prov. Våga prova nya saker, våga spänna bågen och tro på din egen förmåga. Det finns inga misslyckanden, bara nya erfarenheter och lärdomar. Tänk också på att det är inte VAD som händer som är det viktigaste utan det är HUR du väljer att reagera på det som händer som är det

viktigaste! Så kör igång nu och ta det där lilla 2 mm steget som du behöver ta för att leva ett friskare, roligare och bättre liv! Säg yeees!

Bästa hälsningar

Michael