Chef

Som chef är du väl medveten om hur viktigt det är att organisationen har rätt ledarskap som tydligt visar vägen och får medarbetarna att växa och prestera sitt yttersta varje dag. Men hur ser ledarskapet i er verksamhet ut idag?

Unik utbildning i ledarskap

Den ledarskapsutbildning som jag bedriver är unik eftersom min pedagogik, och sättet att kommunicera och coacha mina grupper, har visat sig vara väldigt framgångsrikt. Vad beror det på? Jo, det huvudsakliga innehållet i den första halvan av utbildningen ägnas åt den kanske viktigaste delen av ledarskapet: din egen personliga utveckling och självinsikt. Hur ska du kunna leda andra människor om du inte kan leda dig själv först? Det är i princip omöjligt om du vill vara en sann ledare och en genuin förebild.

 

Framgångsfaktorer som leder i rätt riktning

Under de år som jag bedrivit professionell ledarskapsutbildning har jag sett exempel på såväl enastående ledarskap som katastrofala ledare. Skillnaden kan ibland vara hårfin, men de ledare som lyckas bättre än andra har alla något gemensamt. Det är likheter som är direkt kopplade till deras egna grundläggande värderingar och inställning till hur man leder människor till positiva prestationer och resultat. Detta är givetvis framgångsfaktorer som du får ta del av under utbildningen och mycket mer därtill.

Nästa nivå i ditt ledarskap

Jag har haft den stora äran att få ansvara för en av AB Volvos ledarskapsutbildningar i hela 16 års tid. Under dessa år har närmare 700 chefer deltagit i mina program. Dessa intressanta möten med olika ledarpersonligheter har gett mig oändligt med ny kunskap, insikt och erfarenhet. Välj även du att anmäla dig till VL-programmet och investera tid till dig själv – det kommer hjälpa dig till nästa nivå i din personliga utveckling.

 

Välkommen!

Michael Södermalm

Tillhör du en annan målgrupp?

BLI INSPIRERAD DU OCKSÅ!