Effekter av mental träning

Mental träning är ingen ny metod för att må och prestera bättre. Under årtionden har tusentals vetenskapliga studier visat att regelbunden långsiktig och systematisk mental träning bland annat kan leda till:

 

 • effekterFörbättrad fysisk och psykisk hälsa
 • Minskad stress och bättre sömn
 • Jämnare blodtryck och vilopuls
 • Ökad självkänsla och ett bättre självförtroende
 • Ökat självförverkligande och förbättrad självkännedom
 • Ökad koncentrationsförmåga och ett bättre fokus
 • Mer positiv attityd och inställning till livet och tillvaron
 • Du blir bättre på att styra dina tankar och få ökad kontroll
 • Du blir och känner dig lugnare, säkrare och mer trygg
 • Ökad arbetsförmåga och förbättrade studieprestationer
 • Förbättrade sociala relationer
 • Ökade förutsättningar att uppnå sina livsmål

 

Inte nog med det. Flera studier visar också att på de arbetsplatser där man avsätter tid för regelbunden mental träning fås en rad positiva effekter. Det handlar bland annat om förbättrade samarbeten, ökade arbetsprestationer samt ökad inlärningsförmåga.

 

Ja, mycket av det som bidrar till ett bra arbetsklimat…

Många av de chefer och ledare som jag har haft på mina utbildningar och som får individuella mentala träningsprogram är oerhört nöjda med resultatet. De berättar att de har fått mer energi, orkar mer, känner sig piggare, är mindre stressade och att deras relationer har blivit bättre såväl privat som i arbetet.

 

Mental styrka på lång sikt

Mental träning som praktiseras regelbundet under en längre period ger nästan alltid upphov till någon form av positiva effekter. Dessa kan variera från person till person och kan uppnås snabbare eller efter lite längre tid. Gemensamt för människor som tränar mentalt under en längre tidsperiod är att målen de satt upp blir allt lättare att nå.

 

Mycket talar för att begreppet mental träning kommer att bli mer accepterat och växa sig allt starkare inom många olika områden. Inom idrottsvärlden, hälso- och sjukvård samt utbildning och skola blir man allt mer övertygad om vikten av att arbeta med mental träning.

Soundcloud

Träna mentalt vart du än är.

Från och med nu hittar du mina mentala träningsprogram på SoundCloud. Du kan lyssna här på min hemsida eller via SoundClouds App som finns tillgänglig för både iPhone och Android. SoundCloud är en av världens största onlineplattformar för distribution av ljud och är dessutom helt gratis att använda. 

Available-on-App-Store google_play

BLI INSPIRERAD DU OCKSÅ!