Fotfästet

Michael Södermalm är
grundare för det nystartade
välgörenhetsinitiativet fotfästet.

Eftersom Michael själv haft en väldigt brokig uppväxt vill han på det här viset ge tillbaka till Sveriges alla barn och ungdomar som far illa och som tappat sitt fotfäste. Alla gåvor och ekonomiska medel går oavkortat till olika aktiviteter och satsningar som fotfästet gör. Det är en hjälp som påverkar och motiverar barn och ungdomar att vilja hitta sitt riktiga fotfäste och fokus igen.

Att hitta sin självkänsla och sitt självförtroende samt få stöd i hur man sätter upp och når nya mål är helt avgörande för ökat välmående och personlig framgång! Fotfästet finns där för dig och vi vill göra skillnad!

Att hitta sin självkänsla och sitt självförtroende samt få stöd i hur man sätter upp och når nya mål är helt avgörande för ökat välmående och personlig framgång! Fotfästet finns där för dig och vi vill göra skillnad!

  • Fotfästet vill påverka, inspirera och rädda liv!
  • Fotfästet GÖR skillnad!

Vi hjälper barn & ungdomar hitta fotfästet i livet!

Vår ambition är att Fotfästet ska bli världens största ideella initiativ och satsning där syftet är att hjälpa barn och ungdomar som tappat fotfästet i sina liv att hitta det igen. Det är allt för många unga människor som mår dåligt och far illa av olika skäl i vårt samhälle och det vill fotfästet ändra .

Många ungdomar tappar tidigt tron på sig själva och på framtiden! Det påverkar deras livsmotivation i så stor utsträckning att det leder till frustration, besvikelse, ilska och depression. Många tappar fotfästet och en del väljer att gå så långt som att ta sitt liv.

 

Fotfästet kommer med alla medel hjälpa till att finansiera olika aktiviteter som kommer hjälpa många barn och ungdomar att hitta sitt fotfäste igen. Alla dessa unga vilsna själar som väljer fel vägar och fel riktning måste omedelbart minska och helst av allt försvinna. Men frågan är hur?

Det är just här som fotfästet ska GÖRA stor skillnad med din hjälp!

Ditt bidrag är viktigt! Var med Du också!

Vision

Vi hjälper barn och ungdomar att hitta fotfästet igen och har viljan att skapa de bästa förutsättningar som finns för att de ska lyckas hela vägen!

 

Fotfästet ger villkorslöst barn och ungdomar som bor i miserabla hemförhållanden och lever i trasiga relationer möjligheten till hjälp för att bryta eller ändra på negativa sociala arv så att de får hjälp med att växa upp till starka självständiga och välmående vuxna individer där de själva får visa viljan att vilja hitta tillbaka till rätt spår igen.

Målgrupp

Vår målgrupp är ungdomar (13-24 år) som far illa av olika skäl och som har tappat fotfästet. Vi har hela Sverige som upptagningsområde.

Målbild

Den tändande och inspirerande målbilden är

 

  • Få ökad kunskap om sin situation och sina möjligheter.
  • Att alla hittar sin egen identitet.
  • Skapa meningsfulla relationer och sysselsättning.
  • Forma sin egen framtid och vara en del av samhällslivet.

BLI INSPIRERAD DU OCKSÅ!