Lärare

Du arbetar inom skolans värld och brinner för din undervisning och dina elever. Vill du behålla din motivation och arbetsglädje är det viktigt att du och dina kollegor fungerar bra tillsammans och att ledningen skapar de rätta förutsättningarna. Först då kan både du och dina elever växa och utvecklas som människor.

 

Boosta självförtroendet, hantera stressen

Hur skulle du fungera i din lärarroll om du gick till varje lektion med en positiv känsla och större arbetsglädje?

Visst skulle det göra stor skillnad om du blev ännu starkare mentalt och kunde hantera stress, krav och oro på ett bättre sätt?

Under mina föreläsningar får du konkreta verktyg för att hantera stress, bygga upp ditt självförtroende och hålla arbets- och livsmotivationen uppe. Du får tips om hur du hanterar konflikter och skapar goda relationer med både elever och kollegor. Genom att stärka dig mentalt klarar du både med- och motgångar, vilket är något av nyckeln till att kunna prestera och må bättre.

Verktyg för att bygga en harmonisk och framgångsrik skola

Det är ingen slump att vissa lärare, arbetsgrupper och skolor lyckas bättre än andra. Under de år jag föreläst på förskolor, grundskolor och universitet har jag mött åtskilliga professionella lärare och duktiga elever. Det har gjort att jag tagit fram något som jag kallar för framgångsfaktorer i skolan. Det vill säga vilka faktorer är skillnaden som GÖR skillnaden mellan lärare, arbetsgrupper och elever – som lyckas oftare och bättre än andra? Detta är något som skolor och universitet runt om i Sverige ofta ber mig att prata om.

 

Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter och ger dig möjlighet att ta del av det som är basen i att bygga upp en harmonisk och framgångsrik skola!

Boka mig gärna genom att kontakta mig via telefon eller mail.

 

Väl mött!

Michael Södermalm

Tillhör du en annan målgrupp?

BLI INSPIRERAD DU OCKSÅ!