Annan

Känner du inte igen dig i listan över olika kategorier? Det har inte så stor betydelse. De metoder jag använder för att hitta motivation och arbetsglädje kan användas inom alla tänkbara yrkesområden och för olika skeden i livet.

 

Oavsett vad du arbetar med så är det viktigt att varje dag ha sina rutiner för att sätta sig själv i rätt tillstånd. Ditt tillstånd är uppdelat i fem olika nivåer, mentalt, fysiskt, känslomässigt, själsligt och andligt.

 

Ditt mentala tillstånd påverkar de andra nivåerna väldigt mycket.

Därför är det viktigt att du lär dig mer om hur du kan kontrollera och styra ditt dagliga tillstånd. Bli herre på täppan och ta tag i ditt tillstånd med hjälp av rätt vägar, metoder, tekniker och personlig coachning!

Kontrollera ditt tillstånd – det gör skillnad!

Vilka vägar och strategier använder du dig av? Vad behöver du utveckla och bli bättre på för att kunna reglera, kontrollera och påverka ditt tillstånd ännu mer? Det är viktigt att bli mer medveten om hur mycket ditt dagliga tillstånd påverkar ditt sätt att både reagera och agera inför olika dagliga situationer. Det är det som brukar kallas för tillståndskontroll och som är skillnaden – som GÖR skillnaden – mellan människors mående och prestationer.

 

Vill du läsa mer? Då rekommenderar jag starkt min bok ”Det sitter i huvudet”. I den kan du läsa om viljan som drivkraft och hur du stärker dig mentalt för att må och prestera ännu bättre. Du kan också delta i någon av mina öppna föreläsningar under året.

 

Varmt välkommen!

Michael Södermalm

Tillhör du annan målgrupp?

BLI INSPIRERAD DU OCKSÅ!