Rektor

Skapa världens bästa skola

Du som arbetar som rektor har en viktig och ansvarsfull roll. Förutom att utveckla skolverksamheten är kanske din viktigaste uppgift att få samtliga lärare att känna sig delaktiga, stimulerade, betydelsefulla och sedda för det de vill åstadkomma och för vilka de är. Vad det handlar om är att vårda din personal och få dina medarbetare motiverade och sammansvetsade. Först då blir ni ett bra team och din skola genomsyras av trygghet, laganda, kompetens och arbetsglädje.

 

Ett ledarskap som smittar av sig

Ditt ledarskap smittar givetvis av sig både på lärare och elever. Alla vill ju eftersträva en bra skola där man känner sig välkommen, hörd och sedd – både som lärare och elev.

Men ibland kan man känna sig ensam som rektor. Vem pratar du med i med och motgång? Vem stöttar dig när olika problem dyker upp? Vem bollar du idéer med och vem lyssnar på dig?

Handen på hjärtat: Vad tror du är skillnaden som GÖR skillnaden mellan rektorer som lyckas oftare och bättre än andra? Finns det något framgångsrecept eller är det bara tur och slumpen som avgör? Självfallet inte!

 

Rektorskapet är nyckeln till framgång

Under åren har jag föreläst på många skolor runt om i Sverige. Jag har mött både framgångsrika skolor och rektorledarskap som varit direkta motsatsen. Därför blir jag alltid lika inspirerad av framgångsrika och bra skolor där det är högt i tak och alla vill vara med och bidra!

Framgångsfaktorer ger merSMAK

Men vad beror det på, EGENTLIGEN? Vad är skillnaden som GÖR skillnaden mellan framgångsrika skolor, universitet och rektorer jämfört med de som har mer motgångar? Självklart är det ingen slump utan det finns gemensamma framgångsfaktorer för både rektorskapet och de skolor som lyckas bättre än andra. Dessa framgångsfaktorer kallas för SMAK-faktorerna; det är åtta mentala egenskaper som GÖR skillnaden.

För att skapa förändring gäller det att förstå, men framförallt att arbeta och ständigt utveckla, dessa faktorer.

Därför känns det extra viktigt för mig att få föreläsa om dessa psykologiska mekanismer och faktorer som styr och påverkar framgång i skolan.

 

Stolthet i skolan

Vad skulle det innebära för din skola om ditt ledarskap blev ännu bättre och starkare? Vilka effekter skulle det få om du oftare kände ökad motivation, arbetsglädje och stolthet när du kommer till skolan och träffar dina kollegor?

Visst skulle det göra stor skillnad! Tänk vad mycket lättare det skulle bli för dig, dina kollegor och elever att skapa en ännu mer harmonisk, konkurrenskraftig och framgångsrik skola. En skola där ditt ”nya” rektorskap verkligen skulle göra stor skillnad!

 

Vill du veta mera om mina erfarenheter och kunskaper inom prestationspsykologi och ledarskap i skolan? Tveka inte att kontakta eller maila mig för ett samtal och bokning av föreläsning.

 

Väl mött!

Michael Södermalm

Tillhör du en annan målgrupp?

BLI INSPIRERAD DU OCKSÅ!