ATT LEVA & VÄXA MED FÖRÄNDRINGAR!

Att leva och växa med förändringar!

Vi alla lever i ständiga förändringar! En del människor är bättre att hantera, bemästra och växa med förändringar än andra. Hur är du? Den här intressanta föreläsningen vänder sig just till dig som vill förstå hur och varför man reagerar så olika när olika förändringar uppstår. Ett bra sätt att växa med förändringar är att få mer kunskap om hur man kan välja att förhålla sig till olika typer av förändringar.

Kursens innehåll

  • Förändringens 4 rum!
  • Hur tolkar vi förändringar? Ser vi samma sak?
  • Det handlar om utveckling eller avveckling?
  • Skillnader i kultur, språk och uppväxt!
  • Se möjligheterna och våga växa med förändringar?
  • Rädslans inverkan och makt!
  • Ha kul, kom till insikt och ta ditt ansvar!

leva-vaxa-forandring

Ingenting för er? Se även dessa
företagsanpassade föreläsningar: