VINNANDE LEDARSKAP OCH MEDARBETARE!

Vinnande ledarskap & medarbetarskap!

Nyckeln till att skapa framgångsrika företag, lag och arbetsgrupper är att ha och rekrytera chefer och ledare i absolut toppklass. Personer som förstår att det viktigaste i allt ledarskap är att kunna leda sig själv först för att kunna påverka och leda andra människor i en mer positiv och hälsosam riktning. Ett vinnande ledarskap som fungerar i vardagen får och öppnar automatiskt upp för ett medarbetarskap som blir mer villiga, motiverade att göra det lilla extra!

Kursens innehåll

  • Vad är framgångsfaktorerna i ett vinnande ledarskap?
  • Är det samma framgångsfaktorer i ett vinnande medarbetarskap?
  • Hur är jag en ledare av toppklass både i med och motgång?
  • Hur stärker jag mig som ledare och medarbetare?
  • Ge feedback ej kritik!
  • Att göra varandra ännu bättre, men hur?

vinnande-ledarskap-medarbetare

Ingenting för er? Se även dessa
företagsanpassade föreläsningar: