HUR BLIR VI MER FRAMGÅNGSRIKA?

Att vända motgång till framgång!

Att bli bättre på att lära sig vända motgångar till framgångar är något som är helt avgörande för alla. Hur duktig är du på det? Vill du bli bättre på att vända motgångar och se på dem som något positivt och bra ska du verkligen lyssna på Michael’s intressanta budskap. Alla av oss bär på en historia som påverkar och styr oss på olika sätt. Både med och omedvetet. Den här föreläsningen lär dig verkligen att bli duktigare på att hantera och bemästra motgångar. Skillnaden mellan oss människor beror väldigt mycket på hur vi valt att förhålla oss till det som har hänt och hur vi väljer att använda det på bästa sätt framåt.

Kursens innehåll

  • Min verklighet är inte verkligheten?
  • Var sann i ditt tal o lägg korten på bordet.
  • Du kan mer än du tror?
  • Att välja rätt umgänge!
  • Mod, mål och motivation!

hur-blir-vi-mer-framgangsrika

Ingenting för er? Se även dessa
företagsanpassade föreläsningar: